Образовање за Србију

Заједно покрећемо промене

Ми нисмо само наставници. Ми имамо много других улога у когнитивном, афективном и психо-моторном развоју детета. Ми смо целоживотни ученици јер сваког дана научимо нешто ново, како од својих колега, тако и од својих ученика. Ми смо ментори јер разумемо потребе својих ученика и наставу персонализујемо тако да свако дете успешно усваја знање. Ми смо иноватори јер верујемо да се у свету који се брзо мења, морамо мењати и ми сами, наши педагошки приступи и однос према раду са децом. Ми смо еду-иноватори.
teach_for_serbia_symbol

др Светлана
Белић Малинић

ДИРЕКТОРКА ФОНДАЦИЈЕ

Лана је еду-иноваторка са докторатом из међународног образовања са Универзитета у Лестеру (УК) и мастером са Универзитета у Лондону (УК). Верује да су наставници и учитељи целоживотни ученици који оплемењују и умове и срца.

УПРАВНИ ОДБОР

Младен
Малинић

Наташа
Дука

Миодраг
Цветковић