Образовање за Србију

КЕМБРИЏ
ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ НАСТАВНИКА

Фондација Образовање за Србију” сарађује са Универзитетом у Кембриџу на стварању подстицајте средине за целоживотно учење, као један од циљева одрживог развоја Уједињених нација. Пратећи педагошка истраживања и доносећи закључке који су засновани на научним доказима, департман Универзитета у Кембриџу, који прати развој међународног образовања, осмислио је глобални програм за професионални развој наставника, за који је Фондација Образовање за Србију добила акредитацију. Овим су сви просветни радници у Србији добили јединствену прилику да похађају радионице и предавања посвећена најсавременијим трендовима у образовању – на српском језику, а да за то добију светски признат сертификат који издаје департман за међународно образовање Универзитета у Кембриџу.

teach_for_serbia_symbol

Кембриџ квалификације за професионални развој пружају широк оквир за подршку ефикасном и континуираном професионалном развоју наставника. Било који програм да изабереш имаћеш прилику да:

– усвојиш и критички преиспиташ значајне и актуелне појмове, принципе и теорије у области образовања;

– чујеш искуства и примере најбољих међународних пракси;

– креираш сопствене нове идеје и примениш их са ученицима кроз савремене методе које ћеш научити;

– урадиш евалуацију досадашњих искустава и достигнућа како би направио/ла добар план за развој својих способности у будућности;

– побољшаш квалитет својих предавања и лидерских способности како би успешно подстакао/ла студенте и ученике да максимално искористе своје потенцијале.

teach_for_serbia_symbol

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ЗА НАСТАВНИКЕ

Програми за професионални развој и едукацију наставника засновани су на принципима активног учења и самоистраживања. Наставници могу да изаберу програм који највише одговара њиховим потребама и на тај начин додатно развијају своје педагошке компетенције.

Наставна пракса
Настава и учење
Настава уз подршку дигиталних технологија
Настава у билингвалним одељењима
Лидерство у образовању

Ови програми помажу кандидатима да развију своје педагошке компетенције и праксу уз стручну подршку акредитованог предавача. Сваки програм захтева 150 сати учења, обично током четири месеца, тако да може да се уклопи у полугодиште. Садржај је једнако распоређен на три вида обуке: 

директна обука

50 сати рада током радионица, предавања, туторијала и сличних директних облика предавања

индивидуални и тимски рад

50 сати рада током читања додатних материјала, истраживања и сарадње са ментором и колегама

учење током праксе

50 сати рада у учионици уз примену нових приступа, који су усвојени током директне обуке и индивидуалног и тимског рада

Кликни на сваки од три круга за више информација.