Образовање за Србију

О ЗНАЧАЈУ: РЕЗУЛТАТИ

Разреди, чији рад је предмет нашег проучавања, показују да проширивање спектра резултата не носи са собом и смањење нивоа успешности ученика, нити њиховог владања градивом. Наставници у разредима подвргнутим трансформацији имају више холистички приступ. Сматрају да је њихов примарни циљ проширивање спектра резултата које ученици постижу у животу, те да су резултати учења само део мозаика, али не и цела прича. Поменуте проширене резултате смо по сродности поделили у пет група.

УЧЕНИЦИ КАО ЛИДЕРИ

Своје ученике видимо као формиране личности, људе који су способни да обликују своје животе и свет око себе.

ЗАЈЕДНИЦА КАО ПОКРЕТАЧКА СНАГА

Заједнице видимо као покретачку снагу и извор мудрости, и прихватамо схватање да трајна промена захтева истинско партнерство са ученицима, њиховим породицама и другим едукаторима.

НАСТАВНИЦИ КАО УЧЕНИЦИ

Себе видимо као особе посвећене целоживотном учењу које на изазове одговарају радозналошћу, скромношћу и креативношћу.

НАШ РАД КАО ПОДРШКА СИСТЕМУ

Свој рад видимо као средство да одговоримо изазовима главних узрока неправде која преставља препреку за развој потенцијала ученика – системске баријере око нас и ограничена уверења која носимо у себи.

Једна од изразито упадљивих особина разреда у којима се спроводи настава чији приоритет је постизање ширег спектра резултата је смисленије овладавање градивом. Шири спектар резултата доводи до побољшања, а не до погоршања школског успеха. Претпоставља се да су разлози појаве тог феномена вишеструки. На пример, ученици који су у већој мери „повезани“ су вероватно спремнији да ризикују и праве грешке које убрзавају учење. Научна истраживања у домену учења и развоја личности као посебно значајну истичу чињеницу да је осећај безбедности и припадања кључни основ за мишљење вишег реда. Другим речима, ако се добробит ученика не стави на прво место, не долази до овладавања градивом.
teach_for_serbia_symbol