Образовање за Србију

О ВРЕДНОСТИМА: СТРАТЕГИЈЕ

Наша истраживања показују да се разреди у којима се примењују другачији углови гледања издвајају од осталих на основу пет области активности. Спознавајући свет уз помоћ описаних перспектива, њихови приоритети постају другачији, уткани у вредности нашег програма.

Љубав и повезаност – ради развоја културе

Аутентични односи засновани на бризи за друге људе негују поверење, разумевање и поштење потребно ученицима, њиховим породицама, колегама и нама да бисмо заједно радили на остварењу смислених циљева.

Учење и осмишљавање – ради планирања искустава учења

Брижљивим планирањем се обезбеђује да искуства у домену учења буду усклађена са нашом визијом, да задовољавају потребе свих ученика, односно, да се уклапају у најбоље начине учења.

Размишљање и развој – ради испуњења потенцијала

Учење је целоживотни подухват подстакнут скромношћу и радозналошћу током кога унапређујемо знања и вештине и развијамо способност разумевања себе, једни других и света око нас.

Слушање и стварање визије – ради заједничког осмишљавања циљева

Усавршавање актуелних начина учења и подучавања неће испунити потенцијал ученика да постану лидери у стварању боље будућности, стога сви заједно преиспитујемо и изнова осмишљавамо циљеве наставе и успостављамо одрживе савезе за промене.

Подршка и изазови – ради подстицања учења

Учионица је место које пружа могућности ученицима (и наставницима) да се са радошћу и продуктивно суочавамо са изазовима и градивом који захтевају примену знања до максималног капацитета.

Свака од ових стратегија представља групу сродних активности које могу дати смернице наставницима, стручњацима за обуку наставника и дизајнерима програма који настоје да ученици израсту у лидере, ствараоце боље будућности.
teach_for_serbia_symbol